• Positivgruppens historie:

  Med de hiv-positives kamp med og mod hiv i begyndelsen af 80'erne så vi de første sygdomstilfælde og dødsfald. Begrebet "AIDS" kom fra USA, men ingen vidste, hvad der forårsagede denne sygdom. Et par år efter blev årsagen, hiv, "opdaget", og sygdommen blev spredt hurtigt - også i København.

  Nogle få hiv-positive bøsser fandt sammen og blev hurtigt enige om, at nu gjaldt det om at stå sammen og råbe "vagt i gevær". Men der måtte da være flere!!! Da de allerede havde en hvis tilknytning til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL), var det naturligt at annoncere i RADIO ROSA.

  Til det første møde, den 8. september 1985, kom 3. Allerede to måneder senere var de 22!!! Ved et fællesmøde i Medborgerhuset, Ahlefeldtsgade, blev det vedtaget at stifte Positivgruppen.

  I 1986 lånte Positivgruppen lokaler i Højskoleforeningens ejendom, Vartov, i Københavns centrum. Men da det gik op for Højskoleforeningen, at det ikke bare var bøsser, men hiv-positive bøsser, stod man på gaden igen.
  Positivgruppen indledte forhandlinger med Frederiksberg Kommune om husly.
  Kommunens daværende borgmester, John Winther, gik aktivt ind i sagen, og resultatet blev, at en tidligere inspektørbolig ved Frederiksberg Hospital blev stillet til rådighed for foreningen.

  Det var i de tider der begyndte at komme fokus på hiv/aids. Folketinget vedtog den danske aids-politik og Frederiksberg Kommune havde den største gruppe hiv-positive bøsser i forhold til indbyggertallet.

  Der var fra starten enighed om, at Positivgruppen skulle have en "flad struktur" med mest mulig medlemsindflydelse. Det skulle være en forening for hiv-positive bøsser og medlemsstyret. En stænk af anarki og galskab har altid været forfriskende og ofte også bøssers kendemærke. Det hele skulle være i foreningen. Grundtanken var hjælp-til-selvhjælp gennem gensidig støtte og erfaringsudveksling. Her skulle være plads til alle, syge og raske, glade og sørgmodige.

  Sundhedsstyrelsen bevilligede penge til en psykosocial medarbejder, som dels gav rådgivning dels var "fødselshjælper" til smågrupper.

  Som den første forening nogensinde, kom Positivgruppen på Finansloven. Der var nu skabt fundamentet til en indsats med og mod hiv.

  Foreningens værested, "Villaen", er efterhånden blevet indrettet rart og hyggeligt blandt andet med motionsrum, EDB værksted/undervisnings lokale m.m. og benyttes flittigt af mange. Man kan spise frokost på hverdage. Flere gange om ugen er der aftensmad, og der afholdes en lang række medlemsaktiviteter, som du kan læse om andre steder på denne hjemmeside.

  Gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde med andre hiv/aids-organisationer og deltager i forskellige oplysningskampagner, mindehøjtideligheder, demonstrationer, osv. Det er en konstant udfordring at udvikle foreningen og tilpasse tilbudene i takt med at sygdomsbilledet og omgivelserne ændrer sig. Et par af vores aktiviteter, som kendes bredt, er Positvgruppens Mindearrangement på Nytorv på World Aids Day 1. december, hvor der tændes 2000 lys samt vores deltagelse i Priden - begge dele ser vi som vigtige for at synliggøre de hiv-positive overfor befolkningen og være med til at normalisere det at være hiv-positiv.

  Positivgruppen har i dag ca. 100 faste medlemmer og kommer i kontakt med en stor del af de hiv-positive i hovedstadensområdet gennem et år.

  Som det eneste tilbud af denne art i Danmark har vi ofte henvendelser fra resten af landet og udlandet om besøg når vejen falder forbi vores Villa.

  Positivgruppen arbejder for at hiv-positive skal have et godt fundament for deres liv med hiv og herved at gøre det lettere at følge hiv-behandlingen effektivt og blive "smittefri".


   udskriv siden