• Foreningens formål:

  Foreningens formål er at støtte hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov.

  Formålet søges opnået ved at:

  - støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer
  - motivere til et aktivt og socialt liv
  - styrke og udbygge personlige relationer
  - bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed
  - sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling
  - forebygge diskrimination
  - forebygge smittespredning

  Foreningens formål søges opfyldt blandt andet ved at:

  - være et forum for drøftelse af relevante problemstillinger
  - informere om levevilkårene
  - yde omsorg samt tilbyde psykisk støtte og rådgivning
  - drive værested og fremme socialt samvær medlemmerne imellem
  - samarbejde med relevante organisationer og myndigheder

  Du kan hente foreningens vedtægter her (pdf-fil)

  NB Forslag til ny vedtægt for Positivgruppen!

  Bestyrelsens forslag af 23. oktober 2014 til ny vedtægt - fremlægges til høring blandt alle foreningens medlemmer.

  Medlemmernes eventuelle kommentarer/forslag til bestyrelsens forslag kan indsendes til foreningen på mail: positivgruppen(at)email.dk inden 1. februar 2015.


   udskriv siden